Dislèxia I

Fins fa poc, pensava que la dislèxia era “intercanviar” lletres en paraules.

Però a mesura que investigava sobre l’asperger, anava sortint de forma recurrent la dislèxia unida a l’asperger/autisme. Per dintre pensava: “nahh, això no em passa a mi”.

Va anar passant el temps, i la dislèxia continuava apareixent per tot arreu. Fins que vaig dir-me: pot ser que miri a veure què és la dislèxia.

I vaig descobrir el que realment és i quin son els seus símptomes:

 • Abans de l’escola:  en alguns casos és possible detectar la dislèxia abans de començar l’escola. Alguns símptomes poden ser:
  • Retard en el desenvolupament de la parla comparat amb altres nens de la mateixa edat.
  • Problemes de parla, com ara impossibilitat de pronunciar paraules llargues, o intercanviar paraules o frases (per exemple dir hecilopter en lloc d’helicòpter, o ascensor en comptes d’autocar, o gallina de pell en comptes de pell de gallina).
  • Problemes per expressar-se fent servir el llenguatge oral, com ara no recordar la paraula adequada a utilitzar o ordenar les oracions de forma incorrecta.
  • No entendre o no apreciar les rimes de paraules, com ara les rimes infantils.
  • Dificultat, o poc interès, en aprendre les lletres de l’alfabet.
 • Escola: la dislèxia és més òbvia quan es comença l’escola i s’aprèn a llegir i escriure. Els símptomes de la dislèxia en nens de 5 a 12 anys inclouen:
  • Problemes per aprendre els noms i els sons de les lletres de l’alfabet.
  • Parla poc predictible i inconsistent.
  • Ficar lletres i números al revés (escriure “6” en comptes de “9”, o “b” en comptes de “d”).
  • Confondre l’ordre les lletres en les paraules.
  • Llegir lentament o cometent errors en llegir en veu alta.
  • Pertorbacions visuals en llegir (per exemple, que les lletres o paraules sembla que es moguin o apareixen borroses).
  • Contestar correctament preguntes de forma oral, però tenir dificultats en escriure la resposta.
  • Dificultat en seguir una seqüència de direccions.
  • Problemes per aprendre seqüències, com ara els dies de la setmana o l’alfabet.
  • Velocitat d’escriptura lenta.
  • Mala lletra.
  • Problemes per copiar el llenguatge escrit i trigar més del normal per completar el treball escrit.
  • Mala habilitat fonològica i problemes amb la síl·laba tònica.
 • Adolescents i adults: a part de tots els problemes mencionats anteriorment, la dislèxia en adults també pot incloure els següents símptomes:
  • Treball escrit poc organitzat i manca d’expressió (per exemple, tot i que pot conèixer molt bé un tema, pot tenir problemes per expressar aquest coneixement per escrit).
  • Dificultat per planificar i escriure treballs, cartes o informes.
  • Dificultats per estudiar pels exàmens.
  • Evitar llegir i escriure sempre que sigui possible.
  • Dificultats prenent notes o copiant.
  • Mala ortografia.
  • Problemes per recordar coses, com ara un PIN o un número de telèfon.
  • Problemes per complir els terminis.
 • Problemes associats: algunes persones amb dislèxia també tenen altres problemes no relacionats directament amb la lectura o escriptura:
  • Dificultats amb els números (discalcúlia).
  • Mala memòria a curt termini.
  • Problemes de concentració i període d’atenció curt, i pot incloure trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDA/H).
  • Mala organització i gestió del temps.
  • Problemes de coordinació física (Trastorn del desenvolupament de la coordinació, també anomenat TDC o dispràxia).

I vaig descobrir que a part d’asperger (també) sóc dislèxic.

Per no allargar-ho més, ho deixo aquí. En la pròxima entrada sobre la dislèxia parlaré de com ho vaig viure a l’escola/estudis i de com m’afecta el dia a dia.

Enllaços/Referències

Una resposta a «Dislèxia I»

Leave a Reply