Asperger

Que és ser asperger?

El cervell d’una persona amb síndrome d’Asperger funciona diferent del cervell de la majoria de les persones. No se sap per què, però les connexions entre les neurones d’una persona amb asperger són diferent i funcionen de forma diferent.

Per exemple: és com si el cervell asperger funcionés amb Android, però la resta del món funciona amb iPhone. En principi, això sol no hauria de ser problema, ja que tant un cervell com l’altre (Android o iPhone) son igual de bons.

Però en la societat en la qual vivim, la majoria de persones tenen un cervell iPhone. A això fa que a les persones amb Asperger, que tenen el cervell Android, els costi entendre a les persones amb el cervell iPhone, els costa entendre com funciona la societat iPhone.

Imagina’t la següent situació: imagina’t que vius i treballes en el teu país d’origen, i que no has viatjat massa.

Un dia, per feina, t’envien a un poble petit i perdut de Rússia. No tens ni idea de rus, ni coneixes els seus costums, ni les seves tradicions.

Un cop arribes al teu nou lloc de treball a Rússia, tindràs problemes per comunicar-te amb els companys, no saps rus, però faràs un esforç per aprendre’l. El menjar que trobes a les botigues és diferent del que estàs acostumat. Pels carrers et perdràs, ja que no te’ls coneixes. Amb el temps, començaràs a entendre l’idioma, però els companys de feina expliquen acudits que no li trobes la gràcia. Quan vas al bar, et trobes que canten cançons que no coneixes. Els costums tampoc li acabes de veure el sentit.

Segurament t’espavilaràs, ni que l’adaptació serà difícil i llarga, i et suposarà un sobreesforç costant aconseguir els mínims necessaris per viure amb normalitat.

Doncs així és com se sent una persona amb asperger cada dia, tota la vida. Com un viatger en un país on no coneix l’idioma (i quan l’aprèn, el canvien de país).

Com un extraterrestre de visita a la terra.

Leave a Reply