Piropos aspergers #2

NT: Com em queda?
Jo: Els pantalons et queden fatal, guarda’ls per quan hagis de pintar el pis.

Piropos aspergers #1

NT: Que mires?
Jo: T’estic mirant a tu en general, no els teus defectes.