Piropos aspergers #1

NT: Que mires?
Jo: T’estic mirant a tu en general, no els teus defectes.

Leave a Reply