Curiositats sobre l’asperger #51

Text de la imatge: Som molt intensos.

I com sempre, en moltes coses:

  • En la forma de parlar, en les opinions.
  • En els gustos, les aficions.
  • En la manera de viure.
  • En les relacions amb els altres.
  • Etc.

Poc més puc afegir, si em coneixes o coneixes a algun aspi, ja te n’hauràs adonat.

Leave a Reply